ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Započeti su radovi na dionici ZO „ČELAC“ – ZO „ŠPITAL“

U sklopu projekata Sanitarne odvodnje obilaznice i Izgradnje spojnog magistralnog cjevovoda na obilaznici grada Novalje dionica ZO „ČELAC“ – ZO „ŠPITAL“) započeti su radovi na iskopima kanala za kolektore, te montažni radovi polaganja projektiranih kolektora. Trase cjevovoda na spomenutoj dionici Novaljskom Obilaznicom predviđene su sredinom sjeverne polovice cestovne prometnice.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr