featured image Radovi u naseljima  Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići

ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

OBAVIJESTI

Filter po Mjestu
14. listopada 2021.

Radovi u naseljima  Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići

U tijeku su radovi na projektu „Dogradnja sustava sanitarne odvodnje  grada Novalje za naselja  Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, dionica od Metajne do Zubovića te dionice prema UPOV-u “Vrtić”” koji se izvode u sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Novalja”. Sukladno terminskom planu radovi u naselju Vidalići i...

Lokacija: Novalja Saznaj više
18. lipnja 2021.

Odluka o izvođenju radova

Radovi u sklopu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Novalja će se, odlukom, grada Novalje, izvoditi najduže do 1. srpnja 2021. godine. Odluka se odnosi isključivo na radove sanacije kolničkih konstrukcija u naseljima, uređenja gradilišta te vraćanja dijela istih u prvobitno stanje.

Lokacija: Novalja Saznaj više
18. lipnja 2021.

Sanacija i rekonstrukcija glavnog dovodnog vodoopskrbnog okna ZO-1

Lokacija: Novalja Saznaj više

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr