featured image Napredak radova na UPOV-u “Vrtić”

ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

OBAVIJESTI

Filter po Mjestu
27. prosinca 2023.

Napredak radova na UPOV-u “Vrtić”

Na gradilištu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom prosinca izvedeni su radovi na dijelu parcele budućeg pred-tretmana (objekt B), pjeskolova-mastolova (objekt C), objekta biološke obrade otpadne vode i viška mulja (objekt D). Također, na objektu B izvođeni su armirano-betonski radovi i montirana crpna stanica. Na objektu D, izvršeno je...

Lokacija: Novalja Saznaj više
20. prosinca 2023.

Napredak radova u prosincu

Na precrpnoj stanici Komorovac u tijeku su radovi na ogradi parcele, dok je na vodospremi Komorovac ugrađena inox ograda stubišta i podesta u zasunskoj komori te ugrađen limeni opšav potpornog zida. Na trasi Novalja-Gajac položeno je 97 m tlačnog cjevovoda, a na trasi Caska-Vidalići-Kustići 55 m gravitacijskog cjevovoda i...

Lokacija: Novalja Saznaj više

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr