Voda hero
Voda hero 3
Voda hero 2

ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

OBAVIJESTI

Europska unija EU strukturalni fondovi Hrvatska zastava

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

O PROJEKTU

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ obuhvaća sanaciju i dogradnju javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje te projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja.

Izgradit će se ukupno 53 kilometra cjevovoda te povećati priključenost stanovništva na sustav odvodnje. Ciljevi ovog projekta su  sprječavanje onečišćenje tla i voda, zbrinjavanje dodatne količine otpadnih voda te osiguravanje dovoljne količine kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva.

Informativna trasa projekta aglomeracije

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.202.715,78 EUR (s PDV-om). Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega bespovratna EU sredstva iznose 22.893.945,95 EUR, a nacionalno sufinanciranje 10.060.388,87 EUR.

Saznaj više
radovi u novalji

Projektom će se postići usklađenje s Direktivama Europske unije koje se odnose na sektor zaštite voda (Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o komunalnim otpadnim vodama, Direktiva o podzemnoj vodi, Direktiva o pitkoj vodi) kao i strateški ciljevi razvitka javne vodoopskrbe povećanjem stupnja opskrbljenosti stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava sa 76 % na 85-90 % te intenzivnog građenja i rekonstrukcije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

OBAVIJESTI

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr