ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Završen dio radova na arheološkim istraživanjima u sklopu sanacije i dogradnje vodokomunalne infrastrukture za naselje Caska

 

U sklopu podprojekta „Dogradnja sustava sanitarne odvodnje  grada Novalje za naselja  Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, dionica od Metajne do Zubovića te dionice prema UPOV-u “Vrtić””  završen je dio radova na arheološkim istraživanjima vezanim za ostvarenje preduvjeta za uspješnu realizaciju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“.

Potreba provođenja arheološkog nadzora i po potrebi istraživanja (radova) propisana je Posebnim uvjetima zaštite kulturnih dobara izdanim od strane Konzervatorskog odjela Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH u Gospiću budući da se na predviđenoj trasi i njenoj bližoj okolici nalazi se cca 18 arheoloških lokaliteta koji datiraju od prapovijesti preko antike pa do kraja srednjeg vijeka.

Najveća količina lokacija s potencijalnim i utvrđenim arheološkim nalazištima nalazi se upravo na području Arheološkog nalazišta Caska, a pretpostavlja se i mogućnost nalaza novih kulturnih dobara. Stoga je na trasama izgradnje cjevovoda i kolektora potrebno provoditi mjere kontinuiranog arheološkog nadzora i/ili istraživanja

Terenski radovi su obavljeni u zoni trase gravitacijskog kolektora odvodnje C1-5 na lokalitetu Caska, a radove zaštitnih arheoloških istraživanja provela je tvrtka Delmat Gaiot d.o.o. iz Splita temeljem Odobrenja Konzervatorskog odjela u Gospiću.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr