ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Napredak radova u siječnju

Tijekom siječnja su na precrpnoj stanici Komorovac puštene u pogon ugrađene opreme. Također, odrađeno je čišćenje i uređenje građevine te montaža ulaznih dvorišnih vrata. Na vodospremi Komorovac ugrađen je opločnik ispred zasunske komore. Izrađen je asfaltni sloj u parceli vodospreme te su ugrađeni stupovi i žičano pletivo ograde.

Na trasi Caska-Vidalići-Kustići položeno je 30,98m cjevovoda te izrađena 3 kućna priključka. Izrađena je i betonska obloga obalnog zida u Vidalićima te asfaltni sloj AC 16 na kolektoru Z2-11.U Metajni je izrađen asfaltni sloj AC 16 na kolektorima SK3 i SK4.

Od početka izvođenja radova 28.05.2020. do 19.01.2024. proteklo je 96,80% vremena i izvedeno je 89,46% cjevovoda.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr