ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Napredak radova u rujnu

U rujnu su u sklopu projekta izvedeni radovi na precrpnoj stanici Komorovac, vodospremi Komorovac te u naseljima Caska, Vidalići, Kustići i Gajac.

Radovi na precrpnoj stanici Komorovac su pri kraju. Stanica je izgrađena te je dovršena fasada, Također, monitrana je oprema unutar stanice i spoj na cjevovode. Tijekom rujna izgrađen je kameni ogradni zid.

Na vodospremi Komorovac u tijeku je izrada fasade i zaštitnog zida, a na cjelini Caska – Vidalići – Kustići započet je iskop kolektora Z2-10.

Na cjelini Novalja – Gajac kumulativno je položeno 952,56 m gravitacijskog cjevovoda i sanirano 887,52 m cjevovoda te je tijekom rujna napravljena betonaža „kada“ za smještaj cjevovoda na obalnom dijelu kolekora.

Na području Metajne obavljene su pripreme za asfalterske radove – uklanjanje asfaltnih površina i zasjecanje betona uz prilaze parcela. Kumulativno je tu položeno 2.793,0 m gravitacijskog cjevovoda (izvedeno 207 odvojaka za kućne priključke) te 361 m tlačnog cjevovoda. Rekonstruirano je 2.781,00 m vodovoda i izvedena 156 odvojka za kućne priključke vode  te izvedeno 17 podzemnih hidranata.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr