ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Napredak radova u prosincu

Na precrpnoj stanici Komorovac u tijeku su radovi na ogradi parcele, dok je na vodospremi Komorovac ugrađena inox ograda stubišta i podesta u zasunskoj komori te ugrađen limeni opšav potpornog zida.

Na trasi Novalja-Gajac položeno je 97 m tlačnog cjevovoda, a na trasi Caska-Vidalići-Kustići 55 m gravitacijskog cjevovoda i izvedeno je 5 kućnih priključaka.

Izrađena je i betonska obloga obalnih zidova Caska, Zubovići.

 

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr