ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Potpisan ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja

U okviru EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja”, 22.12.2021. između Komunalija d.o.o. i Ambra Water Solutions d.o.o. potpisan je Sporazum za projektiranje, izgradnju i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Novalja – UPOV Vrtić 39.000 ES (II. stupanj pročišćavanja) uključivo izgradnja pristupne ceste.

Ugovor o projektiranju i građenju obuhvaća:

  • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja – UPOV Vrtić 39.000 ES II. stupnja pročišćavanja s obradom i dispozicijom mulja
  • izgradnju pristupne ceste prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda – nerazvrstana cesta na području grada Novalja

Radovi će započeti krajem siječnja 2022.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr