ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

U tijeku je izvođenje radova na gravitacijskim kolektorima u naselju Caska

U sklopu podprojekta „Dogradnja sustava sanitarne odvodnje grada Novalje za naselja Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, dionica od Metajne do Zubovića te dionice prema UPOV-u “Vrtić”” u tijeku je izvođenje zemljanih i monterskih radova na tlačnom cjevovodu Caska.
Provedbom sanacije i dogradnje sustava javne vodoopskrbe i odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, zadovoljiti će se kriteriji zaštite recipijenta, a s druge strane, omogućiti će se efikasniji pogon sustava odvodnje i pripadnog UPOV-a.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr