ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Radovi u naseljima  Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići

U tijeku su radovi na projektu „Dogradnja sustava sanitarne odvodnje  grada Novalje za naselja  Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, dionica od Metajne do Zubovića te dionice prema UPOV-u “Vrtić”” koji se izvode u sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Novalja”.

Sukladno terminskom planu radovi u naselju Vidalići i u naselju Kustići na izgradnji sanitarne odvodnje izvodit će se od listopada 2021.godine do lipnja 2022. godine.

Nastavno na gore navedeno molimo stanovnike naselja i njihove goste za razumijevanje i strpljenje jer se u pojedinim fazama izvođenja radova može očekivati otežan pristup  objektima u naselju.

U fazama izvođenja radova kada će bit otežan pristup  naseljima na snazi će biti  privremena regulacija prometa,

U mjestu Vidalići moguće je  koristiti parkiralište kod autobusne stanica na ulazu u mjesto Vidalići.

Projekt će pridonijeti smanjenju infiltracije kanalizacijskih voda u podzemlje kroz unaprjeđenje i proširenje kanalizacijske mreže i izgradnju pročistača otpadnih voda te time prevenirati zaštitu ljudskog zdravlja od štetnih utjecaja onečišćenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr