ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Radovi nasipavanja privremenog operativnog puta

U sklopu projekta Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture aglomeracija Novalja na radovima „Dogradnja sustava sanitarne odvodnje u neselju Caska” na kolektoru C1-3 trenutno se izvode radovi nasipavanja privremenog operativnog puta koji će nakon izvedenog obuhvata na predmetnom kolektoru biti uklonjen.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr