ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Pripremni radovi na izgradnji odvodnje i vodoopskrbnog cjevovoda na gradskoj obilaznici

U tijeku su pripremni radovi na izgradnji  sanitarne odvodnje i vodoopskrbnog cjevovoda u koridoru gradske obilaznice. Izgradnja spojnog  vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda na Obilaznici Grada Novalje ZO „Čelac“-ZO „Špital“ duljine cca 2.905 m dio je radova na sustavu javne vodoopskrbe u sklopu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja.

Njime će se poboljšati pogonska stanja (povećana potrošnja, padovi tlakova, ograničene količine pitke vode…) na tom dijelu vodoopskrbnog sustava, te omogućiti bolje povezivanje vodoopskrbnih zona.

Također, u Sklopu radova  u gradskoj obilaznici planira se izvesti Sanitarna odvodnja obilaznice u naselju Novalja u duljini cca 3.018 m čiji glavni kanalizacijski kolektori se izvode PVC cijevima DN 300

SN8 i gravitacijski kućni priključci čija je izvedba predviđena PVC cijevima DN 150.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr