ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Početak radova u Staroj Novalji

Započeli su radovi u sklopu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja na gravitacijskim i priključnim kolektorima odvodnje u Staroj Novalji.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr