ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Otvorenje vodospreme Komorovac II

Dana 20. ožujka 2024. godine svečano je otvorena najveća otočna vodosprema Komorovac II, u sklopu projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja”.

Izgradnjom Vodospreme „VS Komorovac II“ zapremnine V = 5.000 m³, na lokaciji uz postojeću prekidnu komoru/vodospremnik Komorovac zapremnine V = 1.000 m3 stvorit će se dovoljne rezerve vode, tj. ovom mjerom u sustav vodoopskrbe izbjegavaju se „kritična“ stanja koja se pojavljuju tijekom ljetnog razdoblja.

Projekt se odnosi na povećanje učinkovitosti vodoopskrbnog sustava i osiguravanje opskrbe stanovništva i/ili gospodarskih subjekata kvalitetnom pitkom vodom u okviru konačne aglomeracije Novalja, i cjelokupnog Vodoopskrbnog područja Komunalije d.o.o.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr