ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Održana tiskovna konferencija projekta

23. ožujka 2023. u novaljskom hotelu Olea održana je tiskovna konferencija na kojoj su prisutni dionici i mediji informirani o napretku radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ koji se odvijaju u naseljima: Novalja, Stara Novalja, Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići i Metajna.

Glavni ciljevi projekta, koji proizlaze iz strateških dokumenata i EU Direktiva vezanih za sektor zaštite voda, doprinijet će smanjenju prodiranja kanalizacijskih voda u podzemlje, boljoj kvaliteti vode namijenjenoj ljudskoj potrošnji te time i zaštiti zdravlja građana koji trajno ili povremeno žive na području obuhvata Aglomeracije. Izgradit će se ukupno 53 kilometra cjevovoda, povećati priključenost stanovništva na sustav odvodnje i omogućiti pročišćavanje otpadnih voda na membranskom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda II stupnja, kapaciteta 39000 ES što je jamstvo za trajnu zaštitu mora.

Prisutne je na početku pozdravio direktor Komunalija, g. Neven Korda, koji je prezentirao projekt i izvijestio o trenutnom napretku radova koji su u visokom stupnju izvršenosti:

  • precrpna stanica Komorovac – dovršenost cca 80%,
  • vodospremnik Komorovac II (V=5000 m3) – dovršenost cca 70%,
  • sjeverni ogranak vodovoda Novalja na dionici Čelac-Špital i odvodnja obilaznice – ishođena je uporabna dozvola
  • sanacija postojeće kanalizacije Novalja i Gajac – dovršenost 20%
  • dogradnja sustava sanitarne odvodnje za naselja Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići, Metajna-Zubovići i tlačni cjevovod od Metajne do Zubovića – dovršenost cca 70%
  • izgradna kanalizacije naselja Stara Novalja – dovršenost cca 95%

Također, istaknuo je da je za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u tijeku podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu, a radovi bi trebali početi u svibnju ove godine. Do kraja godine planira se dovršenje svih aktivnosti vezanih za izgradnju mreže te kompletna nabava komunalne opreme.

Generalni direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković, izrazio je zadovoljstvo napretkom projekta koji je dio promjena koje su u fokusu jučer obilježenog Svjetskog dana voda i koji će donijeti prednosti u vidu smanjenja onečišćenja i racionalizacije potrošnje vode na otoku. To će uvelike doprinijeti razvitku održivog turizma na otoku i biti putokaz i drugim gradovima u priobalnim područjima da se može puno postići kada se projekti dobro pripreme.

Gradonačelnik Novalje, g. Ivan Dabo, zahvalio se svima koji su pokrenuli projekt i koji su u njega aktivno uključeni. Istaknuo je da se ovim projektom, nastavno na sve ostale projekte (sanacija luke Žigljen, radovi u ribarskoj luci, izgradnja ribarnice, dogradnja osnovne škole, izgradnja policijske postaje), zatvara krug ispunjenja svih ključnih elemenata za efikasno funkcioniranje grada.

Ličko-senjski župan, Ernest Petry, izrazio je zadovoljstvo financiranjem projekata županije putem sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), resornih ministarstava i EU fondova  kojih trenutno ima ukupno 120. Cilj ovih projekata je zadržati opstojnost na području županije u demografskom smislu i to kroz otvaranje novih radnih mjesta. Konkretno u Novalji je cilj razvoj turističkih sadržaja koji nisu mogući bez razvoja infrastrukture.

Prisutnima se obratila i Karmen Cerar, načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja pohvalila je dinamiku radova, naglasivši da su, osim Operativnog programa konkurentnost i kohezija iz kojeg je financiran ovaj projekt, velika ulaganja i iz NPOO-a iz kojeg za vodno-komunalni sektor na raspolaganju stoji 539 mil. EUR.

Nakon konferencije prisutni su obišli gradilišta na Vodospremi Komorovac te naseljima Zubovići i Caska.

Na tiskovnoj konferenciji su, osim spomenutih istaknutih uzvanika, sudjelovali i predstavnici izvođača, stručnog nadzora te predstavnici Izvršitelja promidžbe projekta Projekt jednako razvoj d.o.o. kao i predstavnici medija.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr