ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Zemljani radovi na vodospremniku Komorovac II

radovi Komorovac-II

Upravo su u tijeku zemljani radovi na vodospremniku Komorovac II koji će sa svojom zapreminom od 5.000 m³ uvelike doprinijeti ostvarenju strateškog cilja – razvitka javne vodoopskrbe kroz povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava sa sadašnjih 76 % na 85 do 90%.

Također, stvorit će se dovoljne rezerve pitke vode, te time izbjeći „kritična“ stanja vodoopskrbnog sustava koja se javljaju za vrijeme turističke sezone.

Ovim aktivnostima se, u okviru projekta, direktno utječe na povećanje učinkovitosti vodoopskrbnog sustava Novalja i osiguravanje opskrbe stanovništva i gospodarskih subjekata kvalitetnom pitkom vodom u okviru cjelokupnog Vodoopskrbnog područja VP Komunalije d.o.o., ali i šire budući da se voda preko vodospreme VS “Komorovac” transportira dalje opskrbljujući na taj način cjelokupni vodoopskrbni sustav otoka Paga.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr