ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Održano javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“

Jučer je na Trgu Bazilike u Novalji, održano javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja“ svim prisutnim medijima i zainteresiranim građanima. Građani Novalje već svjedoče brojnim radovima koji se odvijaju u 7 naselja: Novalja, Stara Novalja, Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići i Metajna.

Glavni ciljevi ovog projekta su:

  • sprječavanje onečišćenja tla i voda,
  • zbrinjavanje dodatne količine otpadnih voda te
  • izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 39.000 ES
  • osiguravanje dovoljne količine kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva.

Ciljevi su to koji proizlaze iz strateških dokumenata i EU Direktiva vezanih za sektor zaštite voda, a doprinijet će smanjenju prodiranja kanalizacijskih voda u podzemlje, boljoj kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju te time zaštiti ljudskog zdravlja. Izgradit će se ukupno 53 kilometra cjevovoda te povećati priključenost stanovništva na sustav odvodnje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 310,4 mil. HRK (s PDV-om). Projekt se financira sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Europskog fonda za regionalni razvoj, od čega bespovratna EU sredstva iznose 172,5 mil. HRK, a nacionalno sufinanciranje 75,8 milijuna kuna.

Prisutnima su se obratili direktor Komunalija, Neven Korda, gradonačelnik Novalje Ivan Dabo, predstavnici izvođača, nadzora kao i voditelj projekta.  G. Korda rekao je nešto više o aktualnim radovima: „Trenutno su u tijeku radovi na vodospremi Komorovac zapremine 5.000 kubika što predstavlja povećanje kapaciteta dotoka vode na otok. Uz to se radi i precrpna stanica kako bi se povećao dotok vode s kopna.  Radovi na vodoopskrbnom sustavu uključuju izgradnju 3 km vodoopskrbnog cjevovoda na gradskoj obilaznici te sanaciju vodovodne mreže u naseljima Caska, stara Novalja, Vidalići, Zubovići i Metajna. Trenutno su u tijeku radovi u Staroj Novalji gdje je položeno oko 7,5 km kanalizacijskih cijevi, izvedeno je gotovo 400 priključaka. Radovi su završeni na gradskoj obilaznici duljine 3 km uključujući i sanitarnu odvodnju te se očekuje ishođenje uporabne dozvole. U dijelu naselja Caska, Vidalići i Kustići položeno je gotovo 13.800 m kanalizacijskih cjevovoda te 1.500 m tlačnih cjevovoda. U sklopu projekta ugovoren je i uređaj za pročišćavanje koji je trenutno u fazi projektiranja, a plan je da se s radovima krene u 11. mjesecu do kada je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Također, ugovoren je i membranski uređaj za pročišćavanje koji predstavlja iskorak u modernu tehnologiju te postoji opcija buduće nadogradnje.“

Gradonačelnik Novalje, g. Ivan Dabo istaknuo je važnost projekta za lokalnu zajednicu: „Ponosni smo što danas možemo predstaviti ovaj veliki infrastrukturni, ali u isto vrijeme i ekološki projekt koji je bio sanjan godinama. Novalja je turistička destinacija za koju je jako bitan ekološki element, a na ovaj način ne samo da zadovoljavamo te standarde već radimo i jedan revolucionarni pomak uključivanja ranije spomenutih naselja u kanalizacijski sustav. Mi imamo jedan zatvoreni morski sustav Paškog zaljeva gdje je bila velika gravitacija naselja bez kanalizacijskog sutava. Ljudi nažalost ni sami nisu bili svjesni da upravo korištenjem septičkih jama „pile granu“ od koje živimo, a to je turizam. Ovo će definitivno razriješiti taj problem, senzibilizirati građane na ekološki pristup i osigurati čisti sustav.”

Korisnici će se moći priključiti na sustav sanitarne odvodnje po dovršetku svake građevinske cjeline, odnosno po ishođenju uporabne dozvole za istu o čemu će biti pravovremeno obavješteni.

Za građevine odvodnje obilaznice i vodoopskrbnog cjevovoda Čelac-Špital, koji je također izveden u  prometnici obilaznice, u postupku je ishođenje Uporabne dozvole. Odvodnja Stare Novalje u završnoj je fazi i završetak radova u predmetnom naselju očekuje se do kraja tekuće godine. Do prosinca 2023. godine trebali bi se završiti svi ugovoreni projekti vezani na mrežu. U naseljima Caska i Vidalići očekuje se da će sustav biti funkcionalan do kraja 2022. godine te ishođene uporabne dozvole za navedena naselja. Naselja Kustići, Zubovići i Metajna po terminskim planovima provedbe projekta trebala bi imati mogućnost priključenja do kraja 2023. godine. Svi korisnici biti će obavješteni o mogućnosti priključenja na sustav sanitarne odvodnje te po obavijesti imaju 12 mjeseci da se priključe na isti.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr