ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Nastavak radova u Staroj Novalji i Vidalićima

Radovi u naseljima Stara Novalja i Vidalići koji su privremeno prekinuti zbog blagdana, ponovo su započeli 07. 01. 2022. i nastavit će se prema planu izvođenja radova.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr