ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Napredak radova u studenom

Na precrpnoj stanici Komorovac ugrađeno je okno hvatača nečistoća, montirana su dvokrilna ulazna vrata i uređen okolni teren, dok je na vodospremi Komorovac ugrađen limeni opšav krovnih nadozida zasunske komore.

Na dionici Novalja-Gajac položeno je 986,72 m tlačnog cjevovoda i izvršena ugradnja okana. Na dionici Caska-Vidalići-Kustići ukupno je položeno 157,54 m gravitacijskih cjevovoda, rekonstruirano 245,14 m vodovoda i izvedeno 117 kućnih priključaka. Također, izrađena je betonska obloga obalnih zidova Caska, Zubovići. Na cjelini Metajna je položeno 140 m gravitacijskih cjevovoda, rekonstruirano 157 m vodovoda, izvedeno 16, a rekonstruirano  13 kućnih priključaka.

Tehnički pregled je uspješno proveden na obilaznici u Novalji te na dionici Čelac-Špital.

Od početka izvođenja radova 28.05.2020. do 24.11.2023. proteklo je 98,76% vremena i izvedeno je 89,20% cjevovoda.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr