ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Napredak radova u ožujku

Do sada su izvedeni sljedeći radovi na projektu:

Precrpna stanica Komorovac – izvedena je montaža mosne dizalice.

Na vodospremi Komorovac do sada je ukupno izvedeno:

 • betonaža stepeništa i podesta 1 i 2.kata te krovne ploče (50%) zasunske komore
 • betonaža drugog segmenta stropne ploče vodne komore VS „Komorovac II“
 • betonaža parapetnih zidova u hodniku između vodnih komora te nad zasunskom komorom
 • vezivanje armature i betonža krovne ploče zasunske komore (50 %)
 • betonaža 6 komada stupova u hodniku između komora
 • betonaža ventilacijskih okana VO1 (2 kom) – po 1 etaža zidova
 • iskop rova u duljini 250m za temelje ogradnog zida vodospreme
 • montaža oplate, armature i betonaža temelja ogradnog zida – 130 m’
 • zidanje ogradnog zida – 115 m’
 • montaža 2kom plovnih ventila na postojećem vodospremniku
 • rekonstrukcija vodospreme VS „Komorovac I“
 • montaža fazonskih komada i vodovodne armature okna ZO1, ZO2,ZO4, ZO5 i ZO6

Cjevovod Čelac-Špital – Uspješno proveden tehnički pregled

Novalja-Gajac – Kumulativno sanirano 1.840,08 m cjevovoda te 1 odvojak za kućni priključak duljine 5m. Izvedba asfaltnog sloja na nogostupu.

Caska-Vidalići-Kustići – Do sada je ukupno položeno 19.790,81 m cjevovoda (uključivo s 453 odvojka za kućne priključke), sanirano 5.677,86 m vodovoda i izvedeno 338 odvojaka za kućne priključke vode. Također, izvedeno je 338,37 m OZ Caska te 842,17 m OZ Vidalići, 964,87 m temelja obalnog zida Metajna – Zubovići, 964,87 m nadtemelja zaštitnog obalnog zida TC Metajna, 271 m temelja i nadtemelja obalnog zaštitnog zida Zubovići “Z1“ i 371,81m’ temelja i nadtemelja zaštitnog OZ Zubovići ˝Z2“. Izgrađeno je 16 m potpornog zida u Zubovićima.

Obilaznica u Novalji – Uspješno proveden tehnički pregled.

Stara Novalja – Kumulativno položeno 8.341 m cijevi za kanalizaciju (uključivo s 538 odvojaka za kućne priključke kanalizacije) te 1.594,12 m tlačnog kanalizacijskog cjevovoda. Sanirano je 5.986,96 m cijevi vodovoda i izvedeno 457 odvojaka za kućne priključke vode, 23 podzemna hidranta, 19 nadzemnih hidranata te 18 zračnih ventila (uključivo s priključcima izvedeno 7.134,63m vodovoda). Ugradnja GRP okana crpnih stanica CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS8, CS9. Asfaltirani kanali II, III, IV i V faze. Betonaža okna filtera zraka za CS1, CS3 i CS5.

Metajna – Kumulativno položeno 2.619,51 m gravitacijskog cjevovoda (uključivo s 126 odvojaka za kućne priključke). Kumulativno sanirano 2.012,71 m vodovoda i izvedeno 132 odvojka za kućne priključke vode odnosno 430,01m i izvedeno 10 podzemnih hidranata.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr