ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Napredak radova na UPOV-u

Radovi na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) započeli su prije nekoliko mjeseci i idu dobrom dinamikom. Trenutno se na UPOV-u izvode radovi na zgradi pred-tretmana u kojoj se otpadne vode čiste od krupnijih i taloživih raspršenih tvari. U toj zgradi će se nalaziti gruba rešetka, fina rešetka, sita, pjeskolov, mastolov.

U narednom razdoblju počet će izgradnja bazena za biološko pročišćavanje, a u zadnjem dijelu radova gradit će se upravna zgrada i ostali objekti.

Od ukupno 8 gradilišta čitavog projekta u potpunosti su završeni su radovi na njih 3: to su sjeverni ogranak vodovoda Novalja na dionici Čelac- Špital, odvodnja obilaznice te izgradnja kanalizacijske mreže Stara Novalja. Ostala gradilišta su u visokom stupnju dovršenosti: PS Komorovac na cca 90%, VS Komorovac II na cca 80%,  sanacija postojeće kanalizacije Novalja i Gajac na cca 80% i nadogradnja sustava u naseljima Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići i Metajna na cca 90%. Do kraja godine bit će isporučeno i zadnje specijalno vozilo za prijevoz septike od 14 kubika.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr