ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Napredak radova na projektu tijekom veljače i ožujka 2021.

Dogradnja sustava

U tijeku je izvođenje radova na gravitacijskom kolektoru N1 u ulici Zeleni put.

U naselju Caska trenutno se izvode radovi na gravitacijskim kolektorima C1-3 i C1-4. Također, izvode se i AB radovi na izgradnji zaštitnog obalnog zida za kolektor C1-3.

U sklopu radova u Caskoj provode se sustavna i zaštitna arheološka istraživanja sukladno zahtjevima konzervatorskog odjela.

Za naselje Vidalići u fazi je izvođenje tlačnog kolektora TC Vidalići.

 

Obilaznica u Novalji

Položeni su svi gravitacijski i tlačni kolektori vodoopskrbnog cjevovoda i cjevovoda sanitarne odvodnje. U fazi je ispitivanje i tlačenje istih te priprema tehničkog rješenja sanacije kolničke konstrukcije obilaznice.

 

Stara Novalja

Izvode se radovi na gravitacijskim kolektorima sanitarne odvodnje IV faze naselja Stara Novalja te sanacija oštećenih vodoopskrbnih cjevovoda.

 

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr