ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Izgradnja UPOV-a Novalja “Vrtić”

Na gradilištu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tijekom veljače su izvedeni radovi na dijelu parcele budućeg pred-tretmana (objekt B), pjeskolova-mastolova (objekt C), objekta biološke obrade otpadne vode i viška mulja (objekt D). Također, na objektima B i D izvođeni su armirano-betonski radovi te je napravljen iskop za temelje buduće upravne zgrade.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr