ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Isporuka opreme u sklopu projekta

26. rujna u sjedištu Komunalija d.o.o. izvršena je isporuka komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje Aglomeracije Novalja. Predmet isporuke bio je kamion dvoosovinac s kranom, nosivosti do 3,5 t koji će doprinijeti razvoju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda te povećanju kvalitete i sigurnosti usluga.

Prilikom isporuke utvrđeno je da roba udovoljava svim tehničkim specifikacijama, a Isporučitelj (Gradatin d.o.o.) će nakon ove isporuke održati i edukaciju za osoblje Komunalija vezano za upravljanje i održavanje isporučene opreme.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr