ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Privremeni prekid radova

Radovi koje se trenutno izvode u naseljima u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Novalja” biti će, s obzirom na dolazeću turističku sezonu, privremeno prekinuti od sredine lipnja 2021., a nastaviti će se u rujnu 2021 godine.

Tijekom ljeta će se kontinuirano odvijati radovi na izgradnji vodospremnika Komorovac II i precrpne stanice Komorovac.

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr