ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

VS Komorovac II

Izgradnja vodospremnika „Komorovac II“

Dovodnim podmorskim cjevovodom voda iz prekidne komore Koromačina (V = 250 m3 + 1000 m3, Hp = 269 m.n.m.) dolazi na otok Pag, te se kopnenim dijelom nastavlja do prekidne komore (vodospremnika) Komorovac (V = 1.000 m³, Hp = 201 m.n.m.).

Kako je ovaj pravac opskrbe ujedno i jedini dovod vode u grad Novalju, a vodoopskrbni sustav grada Novalje nema vlastitih izvorišta, vodoopskrba grada Novalje je karakterizirana izrazito velikim utjecajem mogućnosti dobave vode s kopna, kao i s povezanim rizikom prekida dovoda vode.

U danima s maksimalnom potrošnjom u ljetnom periodu, koja je i do 15 puta veća od potrošnje u zimskom periodu, postojeći vodovod se opterećuje do ruba kapaciteta te dolazi do gotovo potpunog pražnjenja vodospremnika Komorovac (V = 1.000 m³), tako da se dovodi u pitanje vodoopskrba stanovništva i turista tijekom sezonskog razdoblja.

Kritična stanja pojavljuju se i izvan sezone, kod obavljanja redovitog remonta na sustavu hidroelektrane Senj, kada se javljaju duži prekidi u opskrbi cijelog otoka. Također, današnje povećane potrebe grada Novalje za pitkom vodom, uvjetovane daljnjom urbanizacijom, razvojem turizma te povećanjem normi potrošnje vode, zahtijevaju proširenje postojećeg vodoopskrbnog sustava i sukladno tome povećanje njegovog kapaciteta.

Za održivost i kvalitetno funkcioniranje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda potrebno je osigurati dostatne količine pitke vode za vršna opterećenja koja se u slučaju Grada Novalje događaju u turističkoj sezoni na razini tjednih i mjesečnih opterećenja.

S obzirom na probleme koji se pojavljuju na sustavu vodoopskrbe i budući da u slučaju prekida dovoda vode s kopna, postojeći kapaciteti vodovoda grada Novalje ne mogu osigurati niti dnevnu potrebu ljetnog perioda za vodom neophodni su interventni zahvati s ciljem poboljšanja pogonskih stanja i sigurnosti vodoopskrbe.

Sukladno potrebama definiranim u Studiji izvodljivosti aglomeracije Novalja kao rješenje te problematike predviđa se:

  • izgradnja vodospremnika „VS Komorovac II“ zapremine V = 5.000 m3, na lokaciji  uz postojeću prekidnu komoru/vodospremnik Komorovac zapremnine V = 1.000 m3, kako bi se osigurale potrebne količine vode za opskrbu aglomeracije Novalja.

Situacija na ortofoto i katastarskoj podlozi

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr