ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Spojni vodoopskrbni cjevovod Čelac-Špital

Izgradnja spojnog cjevovoda u koridoru gradske obilaznice – Sjeverni ogranak, dionica ZO „Čelac“ – ZO „Špital“

Predmetno projektno rješenje vodoopskrbnog cjevovoda koncipirano je na njegovom priključenju na postojeća zasunska okna ZO “Čelac” i ZO “Špital” koja su smještena na krajnjim lokacijama cjevovoda.

Sukladno rezultatima hidrauličkog proračuna vodoopskrbne mreže grada Novalje,odabran je profil vodoopskrbnog cjevovoda DN 200, PN 10, koji osigurava zadovoljenje pogonskih uvjeta.

Ukupna duljina cjevovoda iznosi 2.905 m.

Predviđa se primjena termoplastičnih (polietilenskih, PE100, SDR 17) cijevi, PN 10.

Posredstvom zasunskih okana, koja se predviđaju duž trase cjevovoda, dodatno će se spojiti (umrežiti) i prethodno izvedeni vodoopskrbni ogranci Trpimirovom ulicom, profila DN 150, Škopljanskom i Vodovodnom ulicom, profila DN 100, te ogranci položeni Zaglavarskim, Poljskim i Caskinim putem, također profila DN 100.

Time će se realizirati osjetno povoljniji sigurnosno-pogonski uvjeti (protoci, tlakovi) u kompletnoj vodoopskrbnoj mreži grada Novalje, te ujedno omogućiti i rješavanje vodoopskrbe novih potrošača, odnosno zona.

Sukladno potrebama, moguće je kasnije planiranje i izvedba dodatnih ogranaka na novoprojektiranoj dionici spomenutoga vodoopskrbnog cjevovoda, kojima će se postići daljnje poboljšanje i ujednačenje pogonskih uvjeta u cjelokupnoj vodovodnoj mreži.

Na vodoopskrbnom je cjevovodu predviđena izvedba odvojaka kućnih priključaka.

Situacija

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr