ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Sanacija cjevovoda i CS1 I CS2

Sanacija postojeće kanalizacije u naseljima Novalja i Gajac

Osim dogradnje kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava na širem području grada Novalje, planiraju se sanacije na obuhvatu postojeće kanalizacije, i to sa ciljem uspostave svrsishodnog pogona sustava odvodnje s pripadnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV).

Naime, u današnjem pogonu uočena je pojava infiltracije morske vode u obalni kolektor, tako da se sustavom odvodnje transportira otpadna voda s povećanim sadržajem klorida, što uzrokuje probleme u radu uređaja, te dovodi do degradacije: ugrađene elektrostrojarske opreme (na crpnim stanicama ), i cijevi kroz koje prolazi takav efluent.

S obzirom da se planira rekonstrukcija i dogradnja UPOV-a (II stupanj), mora se riješiti i problematika infiltracije morske vode u kanalizacijski sustav.

Pored toga, potrebno je zamijeniti dotrajalu elektrostrojarsku opremu i sanirati građevinske dijelove objekata glavnih crpnih stanica (“CS1” i “CS2”).

Potrebna je i sanacija postojećeg tlačnog cjevovoda (AC, DN 400 i DN 500 mm) na dionici od “CS1” do UPOV-a, sve zbog njegove dotrajalosti, mogućnosti eksfiltracije kanalizacijskog efluenta ili infiltracije morske vode, te zbog potrebe za uspostavom tlačnog režima tečenja i na završnoj dionici (gdje je izveden gravitacijski kolektor DN 500 mm).

Sanacija obalnog kolektora (kanal pravokutnog presjeka 0,60×0,65 m, cjevovoda DN 300 mm do DN 500 mm, L ≈ 750 m)

Sanacija tlačnog cjevovoda DN 400 i gravitacijskog cjevovoda DN 500 mm (od “CS1” do UPOV-a, L ≈ 900 m)

Sanacija gravitacijskog kolektora naselja “Gajac” (DN 300 mm – DN 400 mm, Luk ≈ 900 m)

Kanalizacijski sustav Novalj

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr