ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

PS Komorovac

  1. Izgradnja precrpne stanice PS Komorovac (Q = 290 l/s, Hm = 55 m), te sanacija post. zasunskog okna ZO1

U okviru intenzivnog rješavanja vodoopskrbne problematike na prostoru postojećeg regionalnog vodoopskrbnog sustava „Hrvatsko primorje – južni ogranak“ i otoka Paga, potrebno je tijekom turističke sezone, odnosno ljetnog razdoblja osigurati povećane količine pitke vode.

Prethodno izrađenom tehničkom dokumentacijom i analizom pogonskih stanja na postojećem vodoopskrbnom sustavu „Hrvatsko primorje – južni ogranak“ kao i otoka Paga utvrđeno je da se kod vodoopskrbe otoka Paga pojavljuju kritična razdoblja (srpanj i kolovoz) u dobavi pitke vode.

Uvažavajući raspoložive kapacitete postojećeg dobavnog sustava magistralnih cjevovoda, te lokacije zatečenih vodospremnika na kopnu PK Koromačina, odnosno VS Komorovac na otoku Pagu, ovim projektom razmatra se mogućnost racionalnog povećanja kapaciteta dobave pitke vode tijekom kritičnog razdoblja korištenja.

Za održivost i kvalitetno funkcioniranje sustava vodoopskrbe potrebno je osigurati dostatne količine pitke vode za vršna opterećenja koja se događaju u turističkoj sezoni na razini tjednih i mjesečnih opterećenja.

Kako bi se osigurale potrebe za vodom, uz zastupljena pogonska stanja na dobavnom sustavu „Koromačina – Komorovac“, ovim projektom predviđa se izgradnja precrpne stanice “Komorovac“. Na temelju provedenih analiza, i glavnog projekta definiran je kapacitet precrpne stanice min.Q ≈ 290 l/s, min.Hm ≈ 55 m, kako bi se osigurale potrebne količine vode za otok Pag.

U suradnji s Investitorom “Komunalije d.o.o.” Novalja, usvojena je lokacija precrpne stanice „Komorovac“ i prostora za smještaj trafostanice, uz pristupnu prometnicu DC 106 Novalja – Žigljen, do koje je osiguran pristup preko odvojka lokalnog makadamskog puta, koji se koristi i za trasu dovodnog i odvodnog cjevovoda.

U odnosu na zatečenu trasu postojećeg dobavnog magistralnog cjevovoda DN450 mm, izvedena je trasa dobavnog i odvodnog cjevovoda, od zasunskog okna ZO2 do lokacije precrpne stanice u duljini cca 60,0 m.

Precrpna stanica “Komorovac“ smještena je na jugoistočnom dijelu novoformirane parcele. Objekt je tlocrtnih dimenzije 10,06 x 7,31 m, visine (do sljemena) 5,11 m. U konstruktivnom smislu objekt će biti masivna armirano betonska konstrukcija s dvostrešnim armirano-betonskim krovištem s pokrovom od crijepa.

Situacija_ortofoto

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr