ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Odvodnja obilaznice

Izgradnja sanitarne odvodnje obilaznice u naselju Novalja

Sanitarna (kućanska ili fekalno – potrošna) kanalizacija grada Novalje riješena je razgranatom kanalizacijskom mrežom s više zona (podsustava) koje u funkcionalnom smislu čine jedinstveni sustav odvodnje otpadnih voda.

Područje grada Novalje koje podliježe odvodnji omeđeno je sa sjeverozapadne strane Obilaznicom koja se proteže od Puta Lokvice sa sjeverne strane do Slatinske ulice (uslužno – trgovačke zone Špital) na južnoj strani. Ovom prometnicom se planira izvesti kanalizacijski kolektor kojim će se, priključenjem na postojeći sustav, odvoditi potrošno – fekalne vode objekata smještenih uz Obilaznicu, do uređaja za pročišćavanje.

Sukladno prethodno opisanome, problematika sanitarne odvodnje zone uz Obilaznicu promatrat će se kao nastavak integralnog rješavanja odvodnje grada Novalje.

Rješavanje predmetne sanitarne odvodnje zone Obilaznice izvest će se kao nastavak cjelovitog rješavanja sustava javne odvodnje grada Novalje.

Sanitarna odvodnja Obilaznice sastoji se od 4 kanala (dionice), čija se izvedba planira u tri faze, nacrt br. 1. Ukupna duljina gravitacijskih kanala iznosi 3018 m.

Kanal prve faze se planira izvesti od kružnog toka na križanju s ulicom Put Lokvice do križanja s Trpimirovom ulicom. Na ovoj dionici predviđeno je jedno razdjelno okno na najvišoj točki terena. Projektirani kanal slijedi pad terena te se priključuje na kanal na Lunjskom putu s jedne strane te na kanal smješten Trpimirovom ulicom s druge strane

U drugoj fazi planiraju se izvesti kanali na dijelu Obilaznice od križanja s Trpimirovom ulicom do križanja s Caskinim putem.  U blizini kružnog toka na križanju Škopljanske i Obilaznice predviđena su dva slijepa okna. Jedno predstavlja najvišu točku prvog kanala druge faze, dok drugo predstavlja najvišu točku drugog kanala.

Trasa prvog kanala druge faze pruža se od navedenog slijepog okna prema križanju s Trpimirovom ulicom, gdje se priključuje na predviđeni kanal prve faze. Trasa drugog kanala druge faze predviđena je od navedene lokacije slijepog okna do križanja Obilaznice i Caskinog puta, gdje se planira izvesti priključenje na postojeće okno.

Treća faza obuhvaća izvedbu kanala od križanja sa Caskinim putem do postojećeg okna na Obilaznici u blizini (INA) benzinske stanice. Na najvišoj točki ove dionice je također predviđeno razdjelno okno te je omogućena gravitacijska odvodnja prema spomenutima mjestima priključenja.

Ovako odabranim rješenjem je sanitarna odvodnja Obilaznice u cijelosti priključena na sustav odvodnje grada Novalje.

Situacija

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr