ZA OČUVANJE VODNIH RESURSA, MORA I OKOLIŠA

Kontakt

Metajna sanitarna odvodnja

Izgradnja sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Metajna

Za prikupljanje otpadnih voda s područja naselja Metajna predviđena je izgradnja razdjelnog sustava kanalizacije. Naselje Metajna ima karakteristike primorskog naselja razvučenog duž obale, stoga je osnovno tehničko rješenje sustava odvodnje otpadnih voda na takvim lokacijama koncipirano kao obuhvatna shema kanalizacijske mreže.

Prema toj shemi sekundarni (mrežni) kanali polažu se u smjeru najvećeg pada terena, dok je glavni sabirni kolektor paralelan s morskom obalom. Obzirom na duljinu glavnog sabirnog kanala duž obale (1,4 km), te obzirom na konfiguraciju terena predviđena je izgradnja crpnih stanica s pripadajućim tlačnim cjevovodom.

Kanalizacijsku mrežu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Metajna čine:

  • 10 gravitacijskih kolektora
    • 4 glavna sabirna kanala: GK 1, GK 2, GK 3 i GK4
    • 6 sekundarnih (mrežnih) kanala: SK 1, SK 2, SK 3, SK 4, SK 5 i SK 6
  • 1 tlačni cjevovod: TC 1
  • 2 crpne stanice: CS Metajna 1 i CS Metajna 2

Crpna stanica CS Metajna 1

Crpna stanica CS Metajna 1 (Q= min. 6 l/s, Hm= 32 m). Crpna stanica prikuplja otpadnu vodu cjelokupnog naselja Metajna, nakon čega su ista putem tlačnog cjevovoda, duljine 2.358 m, transportira do prekidnog okna u naselju Zubovići.

Crpna stanica CS Metajna 2

Crpna stanica CS Metajna 2 (Q= min. 5,5 l/s, Hm= 7 m) smještena je u samom središtu naselja Metajna, na platou gdje počinje obalna šetnica ransportira do prekidnog okna u naselju Zubovići.

Predviđeno je tehnološko rješenje automatizirane crpne stanice, bez posade, s izvedbom kanalizacijskih crpki u suho okno s hermetički zatvorenim spremnikom.

Situacija na Hrvatskoj osnovnoj karti

KONTAKT

Komunalije d.o.o. Novalja

Čiponjac Jug 6, 53291 Novalja,

Hrvatska Matični broj: 3248232

OIB: 76954479056

IBAN:HR6123400091110069071

Telefon: 053 / 663 – 750

Telefon: 053 / 663 764

E-mail: aglomeracija@komunalije-novalja.hr